Pengertian Merkantilisme: Sejarah, Toeri, dan Dampaknya di Indonesia

pengertian merkantilisme

Apa Itu Merkantilisme? Pengertian Merkantilisme adalah teori ekonomi yang menekankan swasembada melalui neraca perdagangan yang menguntungkan. Kebijakan merkantilis berfokus pada akumulasi kekayaan dan sumber daya sambil menjaga keseimbangan perdagangan yang positif dengan negara lain. Dengan memaksimalkan ekspor dan meminimalkan impor, merkantilisme juga dipandang sebagai bentuk proteksionisme ekonomi. Merkantilisme didasarkan pada …